Kardiologie

Stejně jako ostatní obory medicíny malých zvířat zaznamenává i kardiologie v posledních letech velký rozvoj a v současnosti nabízí širokou škálu diagnostických a terapeutických možností.

Na našem pracovišti jsme schopni poskytnout nejen základní vyšetření (základní klinické vyšetření, RTG, měření krevního tlaku, EKG, základní echokardiografie), ale i pokročilé diagnostické metody jako např. barevnou Dopplerovskou echokardiografii, zprostředkováváme genetické testy a měření biomarkerů v zahraničních veterinárních laboratořích aj. Jsme tak schopni včas diagnostikovat vrozené srdeční vady u mladých jedinců nebo rozvíjející se srdeční onemocnění u starších pacientů. Navrhujeme vhodný léčebný plán, zajišťujeme dlouhodobý pravidelný monitoring léčby nebo v případě potřeby provádíme některé operační zákroky.

Základní kardiologické vyšetření

Jedním z prvních kroků v kardiologii je vždy důkladné klinické vyšetření s auskultací (poslechem) srdečních ozev a rytmu, dýchacích šelestů a zhodnocení kvality pulzu. Teprve na základě nálezů z klinického vyšetření a sestavení seznamu možných onemocnění se pak následně odvíjí další postup. Zdánlivě zanedbatelný šelest nalezený náhodně při vakcinaci jinak čilého a zdravého zvířete může být předzvěstí vážného srdečního onemocnění a takový jedinec je bezpochyby kandidátem na podrobnější kardiologické vyšetření.

Další velmi důležitou součástí námi prováděného kardiologického vyšetření je RTG vyšetření hrudníku pro posouzení velikosti srdeční siluety a jejího uložení ve vztahu k ostatním orgánům dutiny hrudní. RTG vyšetřením často diagnostikujeme plicní edém jako důsledek kongestivního srdečního selhání, nebo můžeme odhalit nádorové změny a tekutiny v dutině hrudní, osrdečníku aj.

Pokud náš pacient mívá slabosti, kdy se mu například rozjíždějí nohy a není schopen chůze, omdlívá, nebo když při vyšetření poslechem odhalíme nepravidelný srdeční rytmus, pak často provádíme EKG vyšetření.

Nejdůležitějším, nejpřesnějším a tedy nezbytným vyšetřením v kardiologii je v současnosti echokardiografie, tedy sonografické vyšetření srdce. Toto vyšetření nám umožní velmi přesné zhodnocení morfologie a hemodynamické funkce srdečního svalu.

Všechna tato vyšetření jsou bezbolestná a provádějí se bez sedace. U některých výrazně excitovaných a nespolupracujících pacientů se volí jen látky mírně zklidňující, tak aby nebyl ovlivněn výsledek vyšetření. U dlouhosrstých plemen či jedinců s hustou podsadou je nutné oholení části hrudníku, aby byl zajištěn dostatečný kontakt sondy ultrazvuku.

Pokročilé kardiologické vyšetření

Zejména vrozená onemocnění srdce a cév či různé nádorové procesy a také pokročilá degenerativní onemocnění srdce vyžadují velmi podrobný screening a pokročilé zobrazovací metody nejen pro stanovení správné diagnózy, ale také pro plánování dalšího léčebného postupu a stanovení prognózy. Mnohé vrozené vady lze dokonce včasným chirurgickým zásahem zcela vyléčit, aniž by znamenaly jakékoli zkrácení života nebo omezení jeho kvality.

Zde má své nezastupitelné místo echokardiografie s barevným a spektrálním Dopplerem pro hodnocení kvality, směru a rychlosti proudění krve, pro hodnocení hemodynamických funkcí srdce. Na našem pracovišti disponujeme přístrojem ESAOTE Mylab, který tyto pokročilé funkce umožňuje.

Pod kontrolou ultrazvuku dále provádíme tzv. thorakocentézu s odběrem vzorků tekutin a tkání pro další cytologické a histopatologické vyšetření.

V případě potřeby provádíme thorakoskopické zákroky jako např. perikardektomie, biopsie a jiné.

V neposlední řadě zprostředkováváme v zahraničních veterinárních laboratořích genetické testy pro některá vrozená onemocnění nebo pro zhodnocení stupně poškození srdeční tkáně provádíme měření některých biomarkerů.

Využíváme k tomu následujících diagnostických metod: 

 • echokardiografie, včetně dopplerovského vyšetření 
 • rentgenologie 
 • měření krevního tlaku 
 • laboratorní diagnostiku (např. vyšetření biomarkerů postižení srdečního svalu, genetických testů, případně i ukazatelů srdečního selhávání nebo například cytologické posouzení vzorku patologické tekutiny či tkáně)
 • elektrokardiografické vyšetření (EKG) pro jeho nenahraditelnost v diagnostice arytmií 

Nabízíme některé intervenční zásahy na srdci zahrnující např. zákroky na perikardu. V případě nutnosti provádíme odsátí patologické tekutiny z hrudníku (thorakocentéza) či z osrdečníku (perikardiocentéza). 

 


Chci nás objednat

Aktuálně na klinice

Zjistěte, co je u nás nového a na co se můžete těšit. Pravidelně píšeme o novinkách ve světě veterinární péče a všeho, co s ní souvisí.

Nejnovější články

 • Hledáme nové kolegy

  Do našeho týmu hledáme nové kolegy na pozici veterinární lékař/lékařka

 • Výhody a nevýhody kastrace

  Váháte, jestli je kastrace to nejlepší, co můžete udělat? Nebo bylo lepší nechat vašeho pejska (fenku) tak jak ho příroda stvořila? Zvažte nejdříve některá pozitiva i negativa, které kastrace přináší.

KDE NÁS NAJDETE?

 Veterinární klinika NISA
Na Zápraží 390/1
460 01 Liberec 3