Skin Pigmentation Change/Změna pigmentace kůže

Hello, I have a 17 week old male Lagotto Romagnolo puppy. We recently moved to Liberec. My question is about his skin pigmentation changes. On the day of his rabies vaccine when he was 13 weeks I saw new brown pigmentation on his groin area. The spots are not itchy or hot. They have not gone away. He had his 16 week puppy vaccine at a new veterinarian and now one week later the pigmentation has also affected the skin on his chest under his hair. I dont know if the vaccine are connected to the spots or is just a coincidence. Maybe it is something hormonal or specific to this breed. At 14 weeks his food changed to something new so it is not an allergy to the kibble. What could be the problem? I can email photos if you would like. Thank you so much. ... Dobrý den, mám 17 týdnů starý samec Lagotto Romagnolo štěně. Nedávno jsme se přestěhovali do Liberce. Moje otázka je o jeho změně pigmentace kůže. V den jeho vakcíny proti vzteklině, když mu bylo 13 týdnů, jsem viděl novou hnědou pigmentaci na jeho tříslech. Skvrny nejsou svižné nebo horké. Neodešli. Měl jeho 16 týdnů štěně vakcíny u nového veterináře a nyní o týden později pigmentace má také vliv na kůži na hrudi pod vlasy. Nevím, jestli je vakcína spojená s skvrnami, nebo je to jen náhoda. Možná je to něco hormonálního nebo specifického pro toto plemeno. Ve 14 týdnech se jeho jídlo změnilo na něco nového, takže to není alergie na granule. V čem by mohl být problém? Mohu e-mailem fotografie, pokud byste chtěli. Mockrát děkuju

Emily

dotázáno: 6. 4. 2020


Odpověď

Hello, skin pigmentation and corresponding hair color changes can be normal in puppies of this age. I would however encourage you to send photos of the affected area or better still to make an appointment, so that we can be absolutely certain, that there is no cause for concern. 

Best regards

MVDr. Jan Minarik MRCVS

zodpovězeno: 14. 4. 2020

Zpět

KDE NÁS NAJDETE?

 Veterinární klinika NISA
Na Zápraží 390/1
460 01 Liberec 3