Kastrace koček

Kastrace koček

Nepřiměřené množení psů a koček se stává v dnešní době velkým problémem. Je jisté, že váš pes je pro vás nesmírně důležitý, je to dobrý přítel, hlídač. Stejně tak i vaše kočka patří do rodiny a máte ji rádi....Na druhé straně jen málokdo ví, kolik je opuštěných a bezprizorních psů a koček, kteří volně pobíhají, mnohdy nás a především naše děti ohrožují a mohou být vážným zdrojem infekcí. Tyto infekce jsou nebezpečné nejen pro ostatní zvířata, ale i pro člověka. Každý jistě slyšel o nákaze nejnebezpečnější - vzteklině.

Něco málo o fyziologii rozmnožování psů a koček

Kočka i kocour jsou pohlavně zralí již od věku 6 měsíců. V období „mrouskání" mění kočky své chování, jsou neklidné, hlasitě mňoukají, často se toulají. Kočka je schopná pářit se každé 3-4 týdny a při tomto páření dochází k tzv. provokované ovulaci. V jednom roce mívá kočka průměrně 2 vrhy koťat. Kocour je schopen plodit potomstvo po celý rok.
Pes a fena dosahují schopnost rozmnožovat se ve stáří 6-9 měsíců. Fena je schopná páření zhruba 2x ročně, říje trvá asi tři týdny a oplozeníschopná je fena zhruba 9.-13. den od začátku říje (tj. od objevení se krvavého výtoku z pochvy). V této době jsou feny neklidné, neposlušné, častěji močí, mohou utíkat a vyhledávat psy.

Možnosti zabránění říje

medikamentózní-pomocí tablet nebo injekcí dojde k dočasnému oddálení říje.
  • vhodné pouze v konkrétních případech (dovolená, výstava atd.)
  • nedoporučuje se jako dlouhodobé řešení
  • rizika: prodloužení nástupu další říje, popř. říje nenastoupí již nikdy, vznik zánětu dělohy, utlumení tvorby krvinek v kostní dřeni...
  • chirurgický zákrok-odstranění pohlavních orgánů a tím trvalá neplodnost
Ovariohysterektomie - kastrace fen a koček
orchidektomie-kastrace psů a kocourů
  • odstraní se varlata, nadvarlata a část chámovodů
  • odstraňuje nežádoucí projevy pohlavního chování samců-toulání se, vyhledávání říjivých samic, značkování teritoria

Mýty a kastrace

Není pravda, že zvířata po kastraci ztloustnou, záleží na majiteli, zda je bude překrmovat. Také není pravda, že samice by měla mít před kastrací aspoň jednou mláďata, nejvhodnější věk ke kastraci je mezi 6. a 12. měsícem.


Chci nás objednat

KDE NÁS NAJDETE?

 Veterinární klinika NISA
Na Zápraží 390/1
460 01 Liberec 3