Záchvaty

Záchvaty

Záchvat nebo křeč je náhlá nadměrná činnost nervů v mozku, která vede k nekontrolovatelným stahům svalů a abnormálnímu chování. Může trvat několik minuta i několik vteřin. Záchvaty jsou příznakem nervové poruchy, nejsou samy o sobě nemocí.

Některé z vyvolávajících příčin jsou:

 • Nízká hladina cukru v krvi.
 • Postižení jater( zvané hepatoencephalopatie)
 • Infekční nebo zánětlivé onemocnění postihující nervový aparát
 • Otravy jedem
 • Mozkový nádor
 • Trauma hlavy
 • Postižení cév zásobujících mozek
 • Vrozené vady - hydrocephalus

 

Původ záchvatů bývá často velmi obtížné diagnostikovat, to ale neznamená, že se pro vašeho pejska nedá nic dělat. Neexistuje žádný přesný odhad četnosti záchvatů u zvířat. U samců i samic se objevují stejně často a mnoho zvířat prodělá jen jeden záchvat, který se již nikdy neopakuje.

Fáze záchvatu

Existují tři fáze záchvatu:

 • AURA. Jsou to jisté příznaky blížícího se záchvatu, jako: neklid, zívání, třes, slinění, bloumání po místnosti, schovávání se. Tyto příznaky mohou trvat několik minut nebo několik dní a mohou nebo nemusejí být dostatečně výrazné k tomu, abyste je zpozorovali.
 • ICTUS. Během ictu se dostavuje vlastní záchvat, který může trvat několik vteřin nebo minut. Pes během něj může upadnout na bok, kopat, jakoby plavat, slinit, může ztratit kontrolu nad močovým měchýřem. Nevnímá co se děje v jeho okolí.
 • POSTIKTICKÉ STÁDIUM. Dostavuje se okamžitě po záchvatu. Váš pes bude vypadat zmatený, dezorientovaný, může začít přecházet sem a tam. Může stále slinit a nereagovat na vás, nebo naopak bude vyhledávat vaši přítomnost a bude hledat pomoc. Toto stádium může být krátké, nebo přetrvávat několik dní.

Kdy je třeba vyhledat okamžitou pomoc veterináře:

Záchvat trvá déle než 10 minut
Opakuje se častěji než 2x za 24 hodin
Záchvat se dostaví dříve než se váš pes stačil vzpamatovat z předchozího

Co dělat má-li pes záchvat:

Nepanikařte. Pokud má pes záchvat, ztrácí vědomí a netrpí. Může působit dojmem, že nedýchá, ale dýchá.
Změřte přesně čas, po který záchvat trvá. Může se to zdát jako věčnost a ve skutečnosti se třeba jedná o 30 vteřin.
Zabraňte tomu, aby se váš pes během záchvatu zranil. Odstraňte při záchvatu z jeho dosahu nábytek, posuňte ho dál od schodů a ostrých předmětů. Pokud to jde, dejte pod jeho hlavu měkkou podložku (polštář), abyste zabránili poranění hlavy.
Všimněte si přesně jaké abnormální pohyby a svalové záškuby váš pes během záchvatu vykoná. Zapisujte si přesně datum a délku trvání jednotlivých záchvatů.
Pokud záchvat trvá déle než 10 minut zavolejte veterinární pohotovost okamžitě.
Zvířatům nezapadává jazyk, nikdy nestrkejte ruku do tlamy vašeho psa při záchvatu, mohl by vás pokousat, ani mu do tlamy nedávejte žádné předměty (lžíce apod.)
Zabraňte dětem a jiným zvířatům v přístupu ke zvířeti v záchvatu.
Buďte blízko vašeho psa, mluvte na něj, hlaďte ho, aby až záchvat přijde věděl, že jste s ním.

Po záchvatu

Pozorujte jeho chování. Nepusťte ho blízko ke schodům, dokud se úplně nevzpamatuje.
Nabídněte mu vodu.
Po záchvatu může mít pes pocit, že něco špatného provedl. Mluvte na něj klidným hlasem, upokojte ho.
Pokud se plně nezregeneroval během 30 minut, kontaktujte veterináře.

Diagnóza

Bez diagnostických testů nelze určit původ záchvatů. Pokud a ni po podrobných diagnostických testech nelze určit původ záchvatů, říkáme jim idiopatické. Mezi výše zmíněné testy patří:

 • Podrobná anamnéza (lékařská historie)
 • Podrobné klinické vyšetření včetně neurologického vyšetření a také vyšetření očního pozadí.
 • Vyšetření krve k určení celkového zdravotního stavu a možného výskytu skryté nemoci.
 • Vyšetření moči
 • Vyšetření trusu

Další testy závisí na výsledcích předcházejících.

Léčba

Léčba bude určena výsledkem veškerých předchozích vyšetření. Pokud to bude možné bude se léčit vyvolávající příčina. Pokud se přesnou příčinu nepodaří určit a pes je zdiagostikován s idiopatickou epilepsií, váš veterinář navrhne podávání léků, které zmírní četnost a intenzitu křečí, ale neodstraní je. Nejčastěji podávaným lékem je phenobarbital - 60% psů s idiopatickou epilepsií reaguje velice dobře na tuto léčbu. Při dlouhotrvajícím záchvatu pak může váš veterinář doporučit použití Diazepamu podaném nitrožilně. Zvířata, která prodělají několik záchvatů během relativně krátké doby, by měla být hospitalizována. Během této hospitalizace budou monitorována a veškeré potřebné testy mohou být provedeny. Pokud se záchvat objevuje více než 2x během 24 hodin, bude nezbytné podat jim nitrožilně diazepam, phenobarbital nebo propofol, k potlačení záchvatů Podpůrná léčba ve formě infuzí pak bude následovat. Ležící zvířata je třeba každé 2 hodiny otáčet a poskytnout jim měkký pelech.

Domácí péče

Během záchvatu se soustřeďte na pozorování veškerých průvodních příznaků a zároveň zabraňte poranění vašeho psa. Nikdy se nesnažte otevřít mu tlamu a manipulovat s jeho jazykem - můžete být pokousáni! Snažte se navodit ticho, náhlé hlasité ostré zvuky mohou záchvat prodlužovat nebo zhoršovat.
Po záchvatu poskytněte psovi dostatek času na vzpamatování se. Mluvte na něj, uklidněte ho. Co nejdříve po záchvatu dohodněte návštěvu veterináře. Pokud záchvat trvá déle než 10 minut, měl by ho veterinář vidět okamžitě.

Preventivní péče

Prevence je zaměřená na to, udržet vašeho psa v klidu a bezpečí. Zabraňte pozření jakýchkoliv jedů a chemikálií, které mohou vyvolat záchvat - nedovolte mu šmejdit bez dohledu. Pokud nejste s ním, nechávejte ho v bezpečném prostředí, pro případ že by se dostavil záchvat.
Nechte ho pravidelně očkovat, předejdete tím infekčním nemocem vyvolávajícím záchvaty - psinka a vzteklina.


Chci nás objednat

Aktuálně na klinice

Zjistěte, co je u nás nového a na co se můžete těšit. Pravidelně píšeme o novinkách ve světě veterinární péče a všeho, co s ní souvisí.

Nejnovější články

 • Hledáme nové kolegy

  Do našeho týmu hledáme nové kolegy na pozici veterinární lékař/lékařka

 • Výhody a nevýhody kastrace

  Váháte, jestli je kastrace to nejlepší, co můžete udělat? Nebo bylo lepší nechat vašeho pejska (fenku) tak jak ho příroda stvořila? Zvažte nejdříve některá pozitiva i negativa, které kastrace přináší.

KDE NÁS NAJDETE?

 Veterinární klinika NISA
Na Zápraží 390/1
460 01 Liberec 3